Kwaliteitsborging

Sinds 26 augustus 2003 zijn de productieprocessen bij LS Frais gecertificeerd conform de strenge eisen van de BRC-standaard. Die certificatie beschouwen wij als een beloning voor onze dagelijkse inspanningen om klanten te voorzien van hoogwaardige producten en daarbij in te staan voor een optimale voedselveiligheid.

Ons systeem voor kwaliteitsbeheer – volledig gedocumenteerd in het Kwaliteitshandboek – voorziet in een werkwijze die onverbiddelijk streng is, maar tegelijkertijd ook zeer pragmatisch.

Ons HACCP-plan beschrijft alle risico’s die aan onze activiteit zijn gebonden en formuleert daarbij de maatregelen ter preventie en ter correctie die wij in acht moeten nemen om volledige controle op het productieproces te kunnen uitoefenen. Onder supervisie van de kwaliteitsafdeling voeren wij dagelijks analyses en registraties uit om de doeltreffendheid van het plan permanent te bewaken.

Ons QA-beleid is onderdeel van een continu verbeteringsproces en geldt als richtsnoer voor al ons personeel bij hun inspanningen om risico’s zoveel mogelijk tot nul te herleiden.